Ν 0040-02

Οικογένεια:

Caryophyllaceae

Ποικιλία:

Silene gigantea (L.) subsp. rhodopaea

Κατάσταση:

Ενδημικό

Περίοδος:

Ιούνιος

Χρώμα:

Κίτρινο

Πολυετές, εύρωστο φυτό, που ξεπερνά και το 1m σε ύψος, όπως φανερώνει και το όνομά του. Σχετικά σπάνιο παρατηρείται σε λίγα σημεία και μεμονωμένο. Χαρακτηριστικό του είδους και η πολύ σύντομη περίοδος άνθησης.

Αρχειοθήκη
Why your play zodiac