Ν 0041-02

Οικογένεια:

Caryophyllaceae

Ποικιλία:

Silene dichotoma Ehrh. subsp. racemosa (Otth) Graebner

Κατάσταση:

Κοινό είδος

Περίοδος:

Μάιος, Ιούνιος

Χρώμα:

Λευκό

Το βρίσκουμε σε διάφορες διάσπαρτες θέσεις, Μεσαίου ύψους ετήσιο φυτό με χαρακτηριστικό γνώρισμα τα τριχίδια σε βλαστούς, άνθη, κάλυκα και πέταλα, αλλά και τα μεμονωμένα άνθη, που σχηματίζονται σε όλο το μήκος του βλαστού με βαθιά εγκοπή στα πέταλα, από όπου παίρνει και το όνομά του το είδος.

Αρχειοθήκη


Why your play zodiac