Ν 0044-02

Οικογένεια:

Caryophyllaceae

Ποικιλία:

Silene conica (L.) subsp. subconica (Friv.) Gavioli

Κατάσταση:

Κοινό είδος

Περίοδος:

Μάιος

Χρώμα:

Ροζ

Σε μικρούς αριθμούς στην καθορισμένη διαδρομή αλλά ευρύτατα διαδεδομένο στον νομό σε άγονες και ξερικές ακαλλιέργητες εκτάσεις και στα ρείθρα των δρόμων.

Αρχειοθήκη


Why your play zodiac