Ν 0047-02

Οικογένεια:

Caryophyllaceae

Ποικιλία:

Petrorhagia thessala (Boiss.) P.W. Ball & Heywood

Κατάσταση:

Ενδημικό της Ελλάδας σε λίγες διάσπαρτες περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Περίοδος:

Ιούνιος, Ιούλιος

Χρώμα:

Λευκό

Σε μικρούς αριθμούς και διάσπαρτο στην καθορισμένη διαδρομή σε ηλιόλουστα και ξερικά μέρη, όπου μπορεί να συγκρατηθεί ποσότητα εδάφους. Λεπτοί και ισχυροί βλαστοί, που μπορεί να φτάσουν σε ύψος και τα 40 εκατοστά. Στην άκρη κάθε βλαστού αναπτύσσεται η ταξιανθία του φυτού.

Αρχειοθήκη
Why your play zodiac