Ν 0091-00

Πλάτανος, Πλατάνι

Οικογένεια:

Platanaceae

Ποικιλία:

Platanus orientalis L.

Κατάσταση:

Ενδημικό της Βαλκανικής

Περίοδος:

Χρώμα:

Φυλλοβόλο δέντρο, υγρόφιλο, που μπορεί να φτάσει και τα 40m σε ύψος. Οι καρποί του που ωριμάζουν το χειμώνα και αποτελούν πηγή τροφής για πολλά στρουθιόμορφα είδη. Χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους η μακροβιότητα και η πολυμορφία και η «πλαστικότητα» των κλαδιών του, που κάνει κάθε δέντρο να είναι ξεχωριστό.

Αρχειοθήκη


Why your play zodiac