Ν 0225-00

Οικογένεια:

Lamiaceae (Labiatae)

Ποικιλία:

Scutellaria albida (L.) subsp. vacillans (Rech. f.) Bothmer

Κατάσταση:

Ενδημικό της Μακεδονίας

Περίοδος:

Μάιος, Ιούνιος

Χρώμα:

Λευκό

Είδος που εξαπλώνεται σε πολύ περιορισμένη περιοχή. Καταγεγραμμένο στην Χαλκιδική στον Στρατωνικό κόλπο και τον Άθω. Χαρακτηριστικό γνώρισμα των φυτών η εύρωστη ταξιανθία που ορθώνεται από την βάση του φυτού. Δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για το είδος. Στην περιοχή παρατηρούνται μεμονωμένα άτομα.

Αρχειοθήκη
Why your play zodiac