Ν 0288-01

Οικογένεια:

Campanulaceae

Ποικιλία:

Campannula (Trachelium) jacquinii (Sieber) Boiss. subsp. rumelianum (Hampe) Tutin

Κατάσταση:

Ενδημικό της νότιας Βαλκανικής Χερσονήσου με παρουσία στην Ελλάδα και Βουλγαρία.

Περίοδος:

Ιούνιος

Χρώμα:

Μπλε Σιέλ

Πολυετές είδος, σε πολύ λίγες θέσεις στην περιοχή, που προτιμά βραχώδεις, σχετικά σκιερές περιοχές, αλλά καλά στραγγιζόμενες. Χαμηλό φυτό που δεν ξεπερνά τα 15cm σε ύψος. Χαρακτηριστικό του είδους τα δερματώδη οδοντωτά φύλλα και οι κόρυμβοι με τα μπλε ιώδη στρογγυλά άνθη.

Αρχειοθήκη


Why your play zodiac