Ν 0303-00

Οικογένεια:

Asteraceae (Compositae)

Ποικιλία:

Senecio vernalis Waldst. & Kit.

Κατάσταση:

Κοινό είδος

Περίοδος:

Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος

Χρώμα:

Κίτρινο

Ετήσια πόα, που συχνά χαρακτηρίζεται ως ζιζάνιο και βρίσκεται στις παρυφές των δρόμων και των καλλιεργημένων εκτάσεων.

Αρχειοθήκη
Why your play zodiac