Ν 0313-02

Οικογένεια:

Asteraceae (Compositae)

Ποικιλία:

Scorzonera cana (C. A. Meyer) O. Hoffm.

Κατάσταση:

Κοινό είδος

Περίοδος:

Μάιος, Ιούνιος

Χρώμα:

Κίτρινο

Πολυετές είδος που φύεται σε ξερικά και άγονα εδάφη. Δεν ξεπερνά σε ύψος τα 50cm. Τα φύλλα της που ξεπηδούν από τη βάση του φυτού είναι αρκετά στενά, σε σχέση με τα φύλλα της Scorzonera hispanica.

Αρχειοθήκη


Why your play zodiac