Ν 0314-00

Οικογένεια:

Asteraceae (Compositae)

Ποικιλία:

Scorzonera hispanica L.

Κατάσταση:

Κοινό είδος

Περίοδος:

Μάιος, Ιούνιος

Χρώμα:

Κίτρινο

Πολυετές είδος που φύεται σε ξερικά και άγονα εδάφη. Τα φύλλα της που ξεπηδούν από τη βάση του φυτού είναι αρκετά φαρδιά, σε σχέση με τα φύλλα της Scorzonera cana. Σε κάποιες ευρωπαϊκές περιοχές καλλιεργείται και ως βρώσιμο λαχανικό.

Αρχειοθήκη
Why your play zodiac