Ν 0372-01

Κόκκινη τουλίπα

Οικογένεια:

Liliaceae

Ποικιλία:

Tulipa hageri Heldr.

Κατάσταση:

Ενδημικό της νότιας βαλκανικής (Ελλάδα, Βουλγαρία), έως τη Τουρκία στα ανατολικά.

Περίοδος:

Απρίλιος, Μάιος

Χρώμα:

Κόκκινο

Βολβώδες, πολυετές φυτό, που σήμερα είναι γνωστό από τις καλλιεργούμενες ποικιλίες. Σχετικά σπάνιο στην Ελληνική φύση σε άγρια μορφή, αλλά ευρύτατα διαδεδομένο από την Κρήτη, έως την Θράκη. Στην περιοχή των Στενών φύεται σε βραχώδη και δυσπρόσιτα μέρη. Συχνά γίνεται σύγχυση στον προσδιορισμό του είδους με την Tulipa doerfleri, την Tulipa hellespontica και την Tulipa thracica, που όλες όμως αφορούν το ίδιο είδος και είναι η Tulipa hageri. Συλλέχτηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τον Φρειδερικό Χάγκερ στην περιοχή του Τατοίου και περιγράφτηκε από τον Γερμανό βοτανολόγο, καθηγητή στο πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεόδωρο Χελδράϊχ (Theodor von Heldreich) το 1874, που έδωσε στο φυτό το όνομα του Χάγκερ.

Αρχειοθήκη
Why your play zodiac