ΝBIRDS 0006-00

Κορμοράνος

Οικογένεια:

Phalacrocoracidae - Κορμοράνων

Είδος:

Phalacrocorax carbo

Κατάσταση:

Μόνιμος κάτοικος

Μεγάλο σε μέγεθος πουλί, που δεν ξεπερνά τα 94 εκατοστά. Διαβιεί σε παραθαλάσσιες κυρίως περιοχές και λιμνοθάλασσες, αλλά και σε ποτάμια με υψηλή παρόχθια βλάστηση. Στην περιοχή το παρατηρούμε κυρίως στα παρόχθια δάση. Κοινωνικό είδος, αλλά και μεμονωμένος επισκέπτης. Το παρατηρούμε συχνά να μετακινείται ακολουθώντας την διαδρομή του ποταμού μέχρι τα υδατοφράγματα στην περιοχή του Παρανεστίου. Συχνά αναπαύεται και κουρνιάζει σε μεγάλες ομάδες στα παρόχθια δάση. Αποκλειστικά ψαροφάγο είδος που αναζητά την τροφή του σε βαθιά σημεία του ποταμού.

ΑρχειοθήκηWhy your play zodiac